Linda Hof

Hoffice bij de notaris

Zoals jullie misschien inmiddels weten werk ik veel bij notariskantoren. Op 2 april 2021 ben ik alweer 20 jaar werkzaam in het notariaat!

Maar wat doe ik eigenlijk bij de notaris?

Toen ik net begon bestond mijn werk vooral uit het aanmaken van dossiers. Partijen aanmaken in de computer, controles uitvoeren, stukken verzamelen die nodig zijn voor het opstellen van de akte(n) en uiteraard de archivering van de dossiers.

Bij de notaris zijn er drie rechtsgebieden. Hieronder geef ik met enkele voorbeelden aan welke dat zijn:

 1. 𝗢𝗻𝗿𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗴𝗼𝗲𝗱𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁 Als je een huis gaat kopen maakt de notaris de leverings- en hypotheekakte op.
 2. 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁 Als je gaat samenwonen kan de notaris een samenlevingsovereenkomst maken waarin je afspreekt hoe je met elkaar samen leeft en wat er gebeurt als je besluit om te stoppen met samenwonen. Ook als je iets wil vastleggen voor het geval je komt te overlijden ga je naar de notaris voor een testament. Zo kun je bijvoorbeeld ook de voogdij vastleggen voor je kinderen. Mocht je gaan trouwen maar wil je sommige zaken niet delen, bijvoorbeeld omdat één van jullie een onderneming heeft, dan kan je onder huwelijkse voorwaarden trouwen. De notaris maakt hiervoor een akte op.  Zodra iemand is overleden kan het zijn dat je de notaris nodig hebt voor het opmaken van een verklaring van erfrecht.
 3. 𝗢𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗶𝗻𝗴𝘀𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁 Als je bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) wil oprichten of als je daarin iets wil wijzigen (statutenwijziging) heb je een notaris nodig.

In de jaren die volgde merkte ik dat het onroerendgoedrecht het meest interessant was om te doen.  Vanaf het moment dat de koopovereenkomst binnen komt totdat de akte gepasseerd wordt en de sleutels naar de nieuwe eigenaar gaan begeleid ik de verkopers en kopers in het voor hen vaak spannende proces. Dat is echt tof om te doen!

Het volledige proces met de daarbij behorende onderzoeken en taken zoals:

 • Recherches in alle registers (insolventie, curatele, GBA,VIS, kadaster);
 • aflosnota’s aanvragen voor de hypotheek van de verkoper;
 • bij de levering van een appartement de Vereniging van Eigenaren aanschrijven;
 • Overbruggingen opvragen of vestigen;
 • gelden opvragen;
 • Levering, hypotheekakte en afrekeningen opmaken;
 • Royements volmachten en akten opmaken;
 • Aanbieden van de akte(n) bij het kadaster.

Al deze bovenstaande punten zijn een greep uit mijn dagelijkse werkzaamheden.

Als ik mensen vraag of ze weten wat het kadaster is zeggen zij meestal: Wel eens van gehoord, iets met huizen toch?

Het kadaster is een overkoepelende organisatie waar alles wat te maken heeft met onroerende zaken is geregistreerd (zoals huizen, grond en hypotheken). Een plek waar iedereen kan inzien, wie welk pand op naam heeft staan en of er hypotheken op rusten. Bij een onroerend goed dossier moet de notaris kijken in het kadaster. Allereerst checkt de notaris op welke naam de woning staat en of er een hypotheek op rust. In het notariaat heet dat “rechercheren.” Dit moet de notaris in het proces van een levering van een woning een aantal keer doen. Deze controles zijn verplicht.

Wat is eigenlijk een hypotheek?

Je gaat naar de bank voor een som geld, een lening. De bank gaat bekijken of ze jou dat willen lenen op basis van allerlei papieren (loonstrook etc.). De bank wil vaak nog meer zekerheid. De zekerheid dat als jij je niet houdt aan de gemaakte afspraken over het terugbetalen van de lening, dat zij dan het recht hebben om je huis te verkopen. Een hypotheek is dus een zekerheidsrecht.

Wil je meer weten over het werken bij een notaris? Neem gerust contact met mij op.

Hoffice bij de notaris Meer lezen »

Verschillende soorten monumenten

Je bent ze vast tegengekomen: de blauwwitte bordjes op sommige Haarlemse panden. Maar heb je er weleens bij stilgestaan wat ze eigenlijk betekenen? Allereerst is het handig om te weten dat er volgens Rijksoverheid vier verschillende monumententypes zijn:

•             Gemeentelijk monument

•             Rijksmonument

•             Provinciaal monument

•             Beschermd stads- of dorpsgezicht

Haarlem telt meer dan 2.000 monumenten en is daarmee één van de grootste monumentensteden van ons land. Het is niet verplicht om een bordje op het huis te hebben.

Gemeentelijk monument

De bordjes die je voornamelijk in Haarlem tegenkomt, zijn voor gemeentelijke monumenten. In Haarlem hebben we ruim 1200 gemeentelijke monumenten. Elke stad heeft zo zijn eigen schildje voor een gemeentelijk monument en kunnen dus qua uiterlijk verschillen. Een gemeentelijk monument wordt toegewezen aan een bouwwerk, archeologische vindplaats of landelijke structuur die van bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde zijn. De gemeente mag zelf bepalen wat een monument is en deze toewijzen. Aan gemeentelijke monumenten mag je niet zomaar iets veranderen.

Rijksmonument

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. Rijksmonumenten vallen onder de Erfgoedwet. In Haarlem zijn er ruim 1175 rijksmonumenten, deze staan vermeld in het monumentenregister. https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister

Vaak wordt gedacht dat het blauwwitte schildje staan voor een rijksmonument maar dat is onjuist.   

Provinciaal monument

In Haarlem zijn óók nog provinciale monumenten te vinden. Dat zijn gebouwen die op de provinciale monumentenlijst staan. En die vanuit de provincie worden beschermd. Provinciale monumenten komen voor in Drenthe en Noord-Holland. Voorbeelden in Haarlem zijn het Liewegje en de Veerpolder.

Het register is te vinden op: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed

Beschermd stads- of dorpsgezicht

Dit zijn gebieden met beeldbepalende gebouwen met historische karakteristieken. Voor deze gebieden gelden aparte regels. Zo is een bestemmingsplan voor een beschermd stadgezicht of dorpsgezicht veel gedetailleerder dan een normaal bestemmingsplan. Binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn. In Haarlem is dat: Haarlem Centrum, Haarlem Zuid, Haarlem Zuid-West, Haarlem-Noord en het beschermd dorpsgezicht Spaarndam.

Maar waar is nu het bekendste blauw-witte schildje van?

Die hoort bij het Cultuurgoederenverdrag van Den Haag. Dit schildje geeft aan dat het gebouw een bijzondere culturele waarde heeft en daarom bij gewapende conflicten zoveel mogelijk ontzien moet worden. Het blauw-witte schildje wordt in Nederland vrij direct geassocieerd met rijksmonumenten, maar niet alle rijksmonumenten komen voor dit schildje in aanmerking (in 1990 was ongeveer 10% van de rijksmonumenten van zo’n schildje voorzien). Het schildje vindt daarnaast niet alleen toepassing op monumenten, maar kan in principe ook op bijvoorbeeld bibliotheken en museumdepots worden aangebracht.

Er is ook een kenteken bestaande uit drie schildjes, dat een uitzonderlijke beschermde status aangeeft. Dit wordt slechts zelden toegepast. Gebouwen die hiervoor in aanmerking komen, worden ingeschreven in een internationaal register.

Vind je het leuk om meer te lezen over Haarlem en zijn historie kijk dan eens op de site van de Historische vereniging Haerlem op https://www.haerlem.nl/index.php

Ook vind je prachtige stadwandelingen op de site van Gilde Haarlem https://www.gildehaarlem.nl/

Heb je nog andere vragen, stel ze mij gerust!

Verschillende soorten monumenten Meer lezen »

Koppeling Moneybird-Timechimp-Knab

Hoe doet een Virtual Assistant haar eigen administratie?

Als je besluit om ondernemer te worden komt er veel op je af. Toen ik vorig jaar begon, was dat ook zo. Ik had het besluit genomen om alles zelf te doen. Uitbesteden kan altijd nog en voor nu zal ik er veel van leren.  Graag vertel ik jullie in deze blog over de keuze van mijn boekhoudprogramma en de uitbreiding hiervan.

Moneybird

Ik ben begonnen met een vooronderzoek. Ik heb allerlei boekhoudprogramma’s vergeleken. Er is zoveel keus. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Moneybird. Dit online boekhoudprogramma is gratis en goed te gebruiken als je net begint. Al snel merkte ik, dat ik meer mutaties had en daardoor heb ik al snel een upgrade genomen naar de betaalde versie van Moneybird. De kosten wegen niet op tegen de tijdswinst. Doordat ik mijn boekhouding met Moneybird doe, scheelt mij dit enorm veel tijd!

Met dit boekhoudprogramma kun je je eigen logo uploaden, zodat je logo te zien is op de facturen die je verstuurd. Moneybird is gebruiksvriendelijk, want zowel de uitgaande facturen als inkomende facturen kun je invoeren, waardoor je met één druk op de knop je btw-aangifte kunt doen.

Knab

Voor mijn onderneming heb ik als zakelijke rekening gekozen voor Knab.  De keuze is onder andere omdat een koppeling mogelijk is met Moneybird. Daarnaast is Knab het voordeligste zakelijk betaalpakket voor ZZP-ers. Het is natuurlijk zaak dat al je in- en uitgaande betalingen geregistreerd zijn in je boekhouding. Het kost veel tijd om dit handmatig te doen en daarom zoek ik altijd naar mogelijkheden om te automatiseren. De koppeling tussen Moneybird en Knab was eenvoudig te realiseren. Omdat ik al wist dat ik meer mutaties zou hebben dan voor de gratis versie, heb ik een upgrade genomen naar een betaalde versie van Moneybird. Deze kosten wegen niet op tegen de tijdswinst.

TimeChimp

Als ondernemer dien je te kunnen aantonen aan de Belastingdienst dat je voldoende uren maakt voor je onderneming om gebruik te maken van aftrekposten. Na het gebruik van verschillende tools las ik over TimeChimp, dit is een online tool om uren in te schrijven. TimeChimp kan gekoppeld  worden aan Moneybird. Met één druk op de knop maak ik nu een factuur. Erg handig! Ook de interne uren kunnen eenvoudig worden bijgehouden. Wederom veel tijdwinst!

Mocht je naar aanleiding van deze blog vragen hebben, of willen dat je ik ergens mee help? Neem gerust contact met mij op.

Koppeling Moneybird-Timechimp-Knab Meer lezen »